§ 1. Inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen zonder afzonderlijke aankondiging door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

§2. Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt of verwezen – tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de betreffende pagina’s aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor berichten die door gebruikers van discussiefora, gastenboeken of mailinglijsten op zijn pagina’s worden gepubliceerd.

§3. Auteursrecht

De auteur was van plan geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dit niet mogelijk is, het auteursrecht van het betreffende object aan te geven. Het auteursrecht op het door de auteur gecreëerde materiaal is voorbehouden. Het dupliceren of gebruiken van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

§4. Privacybeleid

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden gestraft.

§5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.